Tag Archive for: biosfäär

Admirali Maja

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala

Unesco

Põhja Tooma puhkemajades järgitakse UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ eesmärke, mis keskenduvad looduskeskkonna ja inimese koostoime edendamisele jätkusuutliku arengu kaudu. Selle programmi raames rakendatakse puhkemajades mitmeid keskkonnasõbralikke ja jätkusuutlikke majandamise põhimõtteid. Energiaallikatena kasutatakse päikeseenergiat, mis aitab kaasa süsinikujalajälje vähendamisele. Prügi sorteerimine on samuti oluline osa jätkusuutlikust tegevusest – biojäätmed kogutakse eraldi ja kompostitakse, et toota väärtuslikku mulda, mis omakorda aitab kaasa kohaliku ökosüsteemi tervise säilitamisele.

Tooraine ja toodete hankimisel eelistatakse kohalikke allikaid, mis toetab piirkonna majandust ja vähendab transpordiga seotud keskkonnamõjusid. Kohalik toit mängib olulist rolli külaliste toitlustamisel, pakkudes autentseid maitseelamusi ning toetades samas kohalikke põllumehi ja tootjaid. Lisaks pakutakse külalistele võimalust osaleda loodus- ja jalgrattamatkadel, mis võimaldavad neil avastada piirkonna looduskauneid paiku ning õppida tundma kohalikku floora ja fauna mitmekesisust. Need matkad soodustavad loodusega lähedasema sideme loomist ja suurendavad teadlikkust keskkonna hoidmise olulisusest.